שבת "שובה" תשע"ז

ארכיון • 30/9/2016 כניסות

בס"ד

הציבור מוזמן לדרשות שיתקיימו בבתי-הכנסת באריאל ב"שבת שובה"

פרשת "וילך", ו' בתשרי תשע"ז (8/10/2016)

********************************************************************

בית כנסת "היכל יוסף"

כב' הרב ציון טויל

17:00 תפילת מנחה * 18:00 דרשה מרכזית * תפילת מעריב

*********************************************************************

בתי הכנסת "שבות אריאל" + "יהושע בן-נון" + "הרמב"ם"

בבית הכנסת "הרמב"ם" (במבנה החדש ברח' ברק)

כב' הרה"ג שלום צדוק שליט"א וכב' הרב אבנר בן יוסף

16:00 דרשה מרכזית - יוגש כיבוד קל * 17:30 תפילת מנחה * תפילת מעריב

*****************************************************************************

בית כנסת "אוהל אפרים"

כב' הרב הלל מייזלס

16:45 תפילת מנחה * 17:10 דרשה מרכזית וסעודה שלישית * תפילת מעריב

*************************************************************************

בית כנסת "חב"ד"

כב' הרב אהרון מושקוביץ'

17:50 תפילת מנחה * דרשה מרכזית * תפילת מעריב

************************************************************************

בית כנסת "מוריה"

כב' הרב ששון כרמל

17:00 תפילת מנחה * 17:30 דרשה מרכזית * תפילת מעריב

************************************************************************

בית כנסת "אביר יעקב"

כב' הרב רותם נוימן

16:00 דרשה מרכזית * 17:15 תפילת מנחה וסעודה שלישית * תפילת מעריב

************************************************************************

בית כנסת "נצר אריאל" ברח' נווה שאנן

כב' הרב ציון טויל

08:00 תפילת שחרית * 10:00 דרשה מרכזית

************************************************************************

בית כנסת "אחוות אחים"

מר עמוס צוריאל ומר מוטי לוי

17:00 תפילת מנחה + סעודה שלישית * 18:00 דרשה מרכזית * תפילת מעריב

*********************************************************************

בית כנסת "מהרי"ץ"

הרב מאיר כרמלי

17:30 תפילת מנחה * 18:00 דרשה מרכזית * תפילת מעריב

**********************************************************************

בית כנסת "תפארת אריאל" - ערב שבת

הרב אבנר בן יוסף

18:15 תפילת מנחה * 18:40 דרשה מרכזית * תפילת מעריב

בברכת כתיבה וחתימה טובה

דרשות בבתי הכנסת ב"שבת שובה" תשע"ז