שנה טובה ומבורכת

ארכיון • 30/9/2016 כניסות

להנהגת העיר ולכל בית אריאל

שנה טובה, מבורכת ומוצלחת

שנת שלום אחווה ורעות

בריאות נחת ושלווה

שנה שנזכה לביאת משיח צדקנו. אמן.

מאחלים

עמוס צוריאל, ראש המועצה הדתית

חברי המועצה הדתית ועובדיה

summday_5284925396