הודעה חדשה

על המועצה

רב העיר והממונים על המועצה הדתית משנת תש"ע
רב העיר והממונים על המועצה הדתית משנת תש"ע