ארכיון

למועה"ד אריאל דרושה מזכירה זמנית - הארכת מועד הגשת מועמדות
למועה"ד אריאל דרושה מזכירה זמנית - הארכת מועד הגשת מועמדות

נשות אריאל מוזמנות להשתתף בסקר המקוואות הארצי
נשות אריאל מוזמנות להשתתף בסקר המקוואות הארצי

טבילת גברים בליל שבועות תשע"ז
טבילת גברים בליל שבועות תשע"ז

אריאל מתחברת לירושלים
אריאל מתחברת לירושלים

חלום "ארץ ישראל השלמה" בזמר העברי
חלום "ארץ ישראל השלמה" בזמר העברי

מדורת ל"ג בעומר המרכזית באריאל
מדורת ל"ג בעומר המרכזית באריאל

טקס מכירת חמץ
טקס מכירת חמץ

הדרשה המרכזית בשבת הגדול
הדרשה המרכזית בשבת הגדול

הודעה חשובה:  מוקדי שריפת חמץ ברחבי העיר אריאל
הודעה חשובה: מוקדי שריפת חמץ ברחבי העיר אריאל

סדר פסח המרכזי-עירוני לשנת תשע"ז
סדר פסח המרכזי-עירוני לשנת תשע"ז

אירועים בחודש טבת תשע"ז - הודעה 1
אירועים בחודש טבת תשע"ז - הודעה 1

שבת "שובה" תשע"ז
שבת "שובה" תשע"ז

זמני טבילת גברים בחגי תשרי תשע"ז
זמני טבילת גברים בחגי תשרי תשע"ז

"בוקר אקדמי" בבית ראשונים באריאל
"בוקר אקדמי" בבית ראשונים באריאל

נפתח האגף המשופץ במקווה "בית לחם" לטבילת נשים
נפתח האגף המשופץ במקווה "בית לחם" לטבילת נשים

מודעות דרושים
מודעות דרושים

שנה טובה ומבורכת
שנה טובה ומבורכת

טקס פתיחת האגף המחודש במקווה "בית לחם" בעיר אריאל
טקס פתיחת האגף המחודש במקווה "בית לחם" בעיר אריאל

טקס פתיחת האגף המחודש במקווה "בית לחם" באריאל
טקס פתיחת האגף המחודש במקווה "בית לחם" באריאל

הכנסת ספר תורה תרומת משפחת רועי כהן לבית כנסת אחוות אחים באריאל
הכנסת ספר תורה תרומת משפחת רועי כהן לבית כנסת אחוות אחים באריאל

תמונות אחרונות

נשות אריאל מוזמנות להשתתף בסקר המקוואות הארצי
נשות אריאל מוזמנות להשתתף בסקר המקוואות הארצי