תמונות חידון התנ"ך (22) לשנת תשע"ו

מורשת ישראל • 5/10/2016 כניסות

חידון התנ"ך ה-22 שנת תשע"ו - תמונות

summday_5351674219summday_3279957867summday_1677821225summday_7649945872summday_1794394321summday_1677762363summday_8672224434summday_8626719781summday_1865777631summday_2166483987summday_9849897613summday_6118447239summday_8832218728summday_9745119584summday_8551268676summday_9772779448summday_5525792342summday_5966615151summday_3453748296summday_4662349975summday_1541972649summday_5367286935summday_5531494838summday_2523557926summday_1526482463summday_9338829682summday_2177825265summday_9668529674summday_4583912981summday_5926361833summday_5923767743summday_3658796122summday_9541539385summday_1512897941summday_7539441241summday_8287659128summday_1337157796summday_4846374579summday_4585513341summday_1995315693summday_5395963514summday_9246525976summday_8426747195summday_3622669583summday_6228171881summday_9282138192summday_6127992289summday_7652397717summday_2482723959summday_1356314537summday_4777745399summday_8569323496summday_3859582524summday_5892364221summday_4915687514summday_7488117658summday_7876857522summday_2321893779summday_1344296236summday_3683653676summday_8227815762summday_9378127413summday_2689862123summday_9934144962summday_9562351137summday_3119131511summday_6936899482summday_1278755673summday_5494221326summday_9598312568summday_1325728835summday_8925284497summday_2997688139summday_3935517174summday_9114221689summday_8653955218summday_9692852185summday_5581435649summday_7178789746summday_3244712945summday_5421382827