רב העיר והממונים על המועצה הדתית משנת תש"ע

על המועצה • 14/1/2015 כניסות

הגאון הרב שלום צדוק שליט''א - רב העיר אריאל

עמוס צוריאל - ממונה המועה''ד בעל סמכות הכרעה

אלי ארביב - ממונה המועה''ד מורשה חתימה