הודעה חדשה

חדשות

אין הודעות בערוץ זה

בחירת רב עיר באריאל - הודעה לגבאי בתי הכנסת

קבצים מצורפים:

בחירת רב עיר - הודעה לגבאי בתי הכנסת באריאל

תצהיר לבתי הכנסת אריאל

המשרד לשירותי דת
הוועדה לבחירת רב עיר באריאל

הודעה לרבני וגבאי בתי הכנסת באריאל
בהתאם לתקנה 8 לתקנות שירותי הדת היהודיים (בחירת רבני עיר) התשס"ז-2007, תימנה האסיפה הבוחרת את רב העיר אריאל 16 חברים.
רבע מחברי האסיפה הבוחרת (4 חברים) יהיו נציגי בתי הכנסת בעיר, המאוגדים כעמותות.

על-מנת לתת ייצוג הולם וראוי לכלל העדות והמגזרים בעיר, נבקש מרבני וגבאי בתי הכנסת לשלוח אלינו תצהיר מפורט על מספר המתפללים אשר יעזור לנו לקבל החלטה שוויונית בדבר בתי הכנסת שיזכו לייצוג באסיפה הבוחרת.

יודגש כי בהתאם לתקנות הנ"ל, בית כנסת שאינו מאוגד כעמותה לא יוכל לשלוח נציג מטעמו לאסיפה הבוחרת.

יש להגיש תצהירים עבור שבתות אלו: שבת פרשת "פנחס", כ"א בתמוז תשע"ז (15/7/2017), ובשבת פרשת "מטות מסעי" כ"ח בתמוז תשע"ז (22/7/2017).

את התצהיר ניתן לקבל בפנייה לטלפון 02-5311131, או להורידו מאתר המשרד לשירותי דת, בכתובת: www.dat.gov.il.

יש לשלוח את התצהיר כשהוא מלא וחתום , לידי הח"מ, לפקס - 02-6529221, או בדואר אלקטרוני samin@dat.gov.il לא יאוחר מיום שלישי ד' באב תשע"ז (27.7.2017) בשעה 12:00

בברכה
הרב חזקיהו סאמין
חבר ומרכז הוועדה

בחירת רב עיר - הודעה לגבאי בתי הכנסת באריאל

בחירות לרב עיר באריאל

בשע"ט פורסמה ברשומות - "הודעה בדבר הצורך לבחור רב עיר" באריאל.

בהתאם ל"תקנות בחירת רב עיר", ימנה השר לשירותי דת בהתייעצות עם ראש העיר - ועדת בחירות בת חמישה נציגים, שבראשה יעמוד שופט או דיין. ותפקידה יהיה לנהל את הליך הבחירות.

לאחר מינוי ועדת הבחירות - נפרסם באתר את הרכבה ואת הליך הבחירות.

פרסום ברשומות

בכבוד רב,

עמוס צוריאל, ראש המועצה הדתית

מודעת דרושות: מכרז 4/2015 משרת בלנית ער"ש/מוצ"ש במקווה "בית לחם" באריאל

מכרז לאיוש משרת בלנית ער"ש/מוצ"ש למקווה "בית לחם"

מס' 4 / 2015 (תשע"ו)

כללי

המעסיק - מועצה דתית אריאל / המחלקה לטהרת המשפחה

היקף המשרה - 15%

תנאי העסקה - מתח דרגות 9 - 6 בדירוג האחיד

תאור התפקיד

1. עבודה כ"בלנית" במקווה "בית לחם" כולל עבודות נקיון

2. עבודה בערב שבת /חג ומוצאי שבת /חג ונכונות לעבודה בשעות נוספות ובשעות לא שגרתיות

3. ביצוע מטלות נוספות שידרשו בתחום פעילות אחרת של המועה"ד

דרישות התפקיד

1. בוגרת 12 שנות לימוד

2. ניסיון מוכח כבלנית - יתרון

3. אמינות, מהימנות אישית, בעלת מרץ ופעלתנית

4. יחסי אנוש טובים וכושר השתלבות במערכת אירגונית.

5. עמידה בהצלחה בבחינות התאמה לתפקיד

6. מנהלת אורח חיים דתי – חובה

7. מגורים באריאל – חובה

8. הגשת מועמדות ע"ג טופס מועמדות שניתן לקבלו במזכירות המועה"ד

פרטים נוספים

  1. הצעות מועמדות לתפקיד, יוגשו על טופס "הגשת מועמדות" בצרוף תעודות והמלצות, במעטפה סגורה שניתן לקבלם במזכירות המועצה הדתית. את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במועצה הדתית.

  1. המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה הוא:

יום ראשון ט"ו בטבת תשע"ו 27/12/2015 שעה 15:00

  1. פרטים נוספים ניתן לפנות לגב' חוה רוזמרין. טל': 9366088 – 03 054-5691283.

בברכה,

עמוס צוריאל

ממונה המועצה הדתית

משרת בלנית ער"ש/מוצ"ש במקווה בית לחם באריאל

טופס הגשת מועמדות למשרת בלנית ער"ש במקווה בית לחם 4/2015

מודעת דרושים: מכרז 5/2015 לאיוש משרת עובד בתי עלמין אריאל

מכרז לאיוש משרת עובד בתי עלמין אריאל

מס' 5/2015 (תשע"ו)

כללי

המעסיק - מועצה דתית אריאל / מחלקת קבורה

היקף המשרה - 100%

תנאי העסקה - מתח דרגות 8 - 6 בדירוג האחיד

תחילת העבודה - 1 בינואר 2016

תאור התפקיד

1. קברן / חפירת קברים / עבודות תחזוקה כלליות / גינון / ניהול טקסי קבורה ואזכרות / ניהול מחסן / ניהול תיקי נפטרים

2. עבודה בימים ראשון – שישי, ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות

3. ביצוע משימות כלליות מעת לעת כמוגדר ע"י ממונה המועה"ד

4. ביצוע מטלות נוספות שידרשו בתחום פעילות אחרת של המועה"ד

דרישות התפקיד

1. בוגר 12 שנות לימוד / ישיבה

2. ניסיון ב: קבורה / גינון / עבודות טכניות שונות / תחזוקה – יתרון

3. שליטה במחשב, בתוכנת office ובתוכנת "כרמל"

4. כושר הבעה בכתב ובע"פ

5. אמינות, מהימנות אישית, בעל מרץ ופעלתן

6. יחסי אנוש טובים וכושר השתלבות במערכת אירגונית

7. עמידה בהצלחה בבחינות התאמה לתפקיד

8. מנהל אורח חיים דתי – חובה

9. מגורים באריאל – חובה

10.בעל רכב – חובה

פרטים נוספים

  1. הצעות מועמדות לתפקיד, יוגשו על טופס "הגשת מועמדות" בצרוף תעודות והמלצות, במעטפה סגורה שניתן לקבלם במזכירות המועצה הדתית. את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במועצה הדתית.

  1. המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה הוא:

יום ראשון ט"ו בטבת תשע"ו 27/12/2015 שעה 15:00

  1. פרטים נוספים ניתן לפנות לגב' חוה רוזמרין. טל': 9366088 – 03 054-5691283.

בברכה,

עמוס צוריאל

ממונה המועצה הדתית

משרה 5/2015 - עובד בתי עלמין אריאל

טופס הגשת מועמדות למשרת עובד בתי עלמין אריאל - משרה 5/2015

מודעת דרושים: מכרז 3/2015 לאיוש משרת איש אחזקה/בלן

מכרז לאיוש משרת איש אחזקה / בלן

מס' 3/2015 (תשע"ו)

כללי

המעסיק - מועצה דתית אריאל / מחלקת טהרת המשפחה

היקף המשרה - 100%

תנאי העסקה - מתח דרגות 7 - 6 בדירוג האחיד

תחילת העבודה - 1 בינואר 2016

תאור התפקיד

  1. בלן במקווה גברים / תחזוקת המקוואות בעיר / ניקוי בורות הטבילה והמסננים בשני המקוואות / ניקיון המשרדים / תחזוקה כללית כולל גינון / ניהול מחסן / קניין

2. עבודה בימים ראשון – שישי, ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות

3. ביצוע משימות כלליות מעת לעת כמוגדר ע"י ממונה המועה"ד

4. ביצוע מטלות נוספות שידרשו בתחום פעילות אחרת של המועה"ד

דרישות התפקיד

1. בוגר 12 שנות לימוד תיכון / תיכון מקצועי / בוגר ישיבה

2. ניסיון בעבודות טכניות שונות / תחזוקה / גינון / ניהול מחסן / קניין

3. ידע וניסיון בטיפול והפעלת חדר הסקה כולל מערכת חימום מים חשמלית - יתרון

4. שליטה במחשב, בתוכנת office ובתוכנת "כרמל"

5. כושר הבעה בכתב ובע"פ

6. אמינות, מהימנות אישית, בעל מרץ ופעלתן

7. יחסי אנוש טובים וכושר השתלבות במערכת אירגונית

8. עמידה בהצלחה בבחינות התאמה לתפקיד

9. מנהל אורח חיים דתי – חובה

10. מגורים באריאל – חובה

11. בעל רכב – חובה

פרטים נוספים

  1. הצעות מועמדות לתפקיד, יוגשו על טופס "הגשת מועמדות" בצרוף תעודות והמלצות, במעטפה סגורה שניתן לקבלם במזכירות המועצה הדתית. את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במועצה הדתית.

  1. המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה הוא:

יום ראשון ט"ו בטבת תשע"ו 27/12/2015 שעה 15:00

  1. פרטים נוספים ניתן לפנות לגב' חוה רוזמרין. טל': 9366088 – 03 054-5691283.

בברכה,

עמוס צוריאל

ממונה המועצה הדתית

משרה 3/2015 - תחזוקן/בלן

טופס הגשת מועמדות