חברי מועצה ובעלי תפקידים לשעבר

על המועצה • 26/7/2015 כניסות

יוספינה לוי - מזכיר המועצה הדתית משנת 1982 ועד לפרישתה לגמלאות בשנת 2002

חברי מועצה דתית בעבר. יושבים מימין: שלמה לוי, עמוס צוריאל, יעקב נחמני, שלמה שעיה. עומדים מימין: יוסף נחמני זצ''ל, להב טוב, שלמה שוהם.

ישיבת המועצה הדתית הנבחרת הראשונה ביום 22 בדצמבר 1988 עם הרב יחיאל לגאמי, שכיהן בתפקיד סמנכ''ל משרד הדתות

יוספינה לוי מזכיר המועצה הדתית משנת 1982 ועד יציאתה לגמלאות בשנת 2002חברי_המועצה_הדתית_בעברהמועצה_הדתית_הנבחרת_1988_-_ב