טופסי תמיכות המועצה הדתית 2017

הודעה לכל וועדי בתי הכנסת בעיר אריאל

הנני להודיעכם כי ניתן להגיש בקשת תמיכה מהמועצה הדתית אריאל, לבתי הכנסת עבור הנושאים הבאים:

א. פעילות תורנית בבית הכנסת (פעילות עניפה תקנה עדיפות)

ב. הוצאה חריגה עבור בניית בית כנסת

ג. הוצאה חריגה עבור שיפוץ בית הכנסת

ד. הוצאה חריגה עבור ריהוט בית הכנסת

את טופסי הבקשה ניתן להוריד מאתר המועצה הדתית ו/או לקבלם במזכירות המועצה הדתית בשעות העבודה.

את הבקשה ניתן להגיש עד יום חמישי ט' באלול תשע"ז 31/8/2017.

ועדת התמיכות בראשותו של מר ראובן אשטמקר, גזבר המועצה הדתית - תתכנס במהלך חודש ספטמבר 2017 לדון בבקשות התמיכה.

החלטות הוועדה יתפרסמו בבתי הכנסת ובאתר המועצה הדתית.

בברכת שבת שלום

עמוס צוריאל

יו"ר המועצה הדתית

קול קורא להגשת בקשות תמיכה מהמועצה הדתית אריאל לשנת 2017

חוזר מנכ"ל-נוהל תמיכות

טופס הבקשה

טופס שמות בעלי התפקידים

תבחינים

טופס הבקשה בפורמט WORD

טופס שמות בעלי התפקידים בפורמט WORD

תבחינים בפורמט WORD

קול קורא להגשת בקשות תמיכה מהמועצה הדתית אריאל לשנת 2017 - פורמט WORD

summday_1586657423

יצירת קשר עם ועדת תמיכות