שבת שובה

מורשת ישראל • 18/9/2015 כניסות

הציבור מוזמן לדרשות שיתקיימו בבתי-הכנסת ב"שבת שובה"

פרשת "וילך", ו' בתשרי תשע"ו (19/9/2015) לקראת "יום הכיפורים" הבעל"ט

********************************************************************

בית כנסת "היכל יוסף"

כב' הרה"ג ציון טויל

17:30 תפילת מנחה * 18:00 כיבוד קל 18:20 דרשה מרכזית * תפילת מעריב

*********************************************************************

בתי הכנסת "שבות אריאל" + "יהושע בן-נון" + "הרמב"ם"

בבית הכנסת "יהושע בן נון"

כב' הרב אבנר בן יוסף

16:15 תפילת מנחה * 18:25 דרשה מרכזית * תפילת מעריב

*****************************************************************************

בית כנסת "אוהל אפרים"

כב' הרב הלל מייזלס

17:15 תפילת מנחה * 17:35 דרשה מרכזית וסעודה שלישית * תפילת מעריב

*************************************************************************

בית כנסת "חב"ד"

כב' הרב אהרון מושקוביץ'

17:50 תפילת מנחה * דרשה מרכזית * תפילת מעריב

************************************************************************

בית כנסת "מוריה"

כב' הרב ששון כרמל

17:45 תפילת מנחה * 18:15 דרשה מרכזית * תפילת מעריב

************************************************************************

בית כנסת "אביר יעקב"

הרב רותם נוימן

16:15 דרשה מרכזית * 18:15 תפילת מנחה וסעודה שלישית * תפילת מעריב

************************************************************************

בית כנסת "נצר אריאל" ברח' נווה שאנן

כב' הרב ציון טויל

08:00 תפילת שחרית * 10:00 דרשה מרכזית

************************************************************************

בית כנסת "אחוות אחים"

מר מוטי לוי

17:30 תפילת מנחה * 18:00 דרשה מרכזית * תפילת מעריב

*********************************************************************

בית כנסת "מהרי"ץ"

הרב מאיר כרמלי

17:30 תפילת מנחה * 18:00 דרשה מרכזית * תפילת מעריב

**********************************************************************

בית כנסת "תפארת אריאל" - ערב שבת

הרב אבנר בן יוסף

18:15 תפילת מנחה * 18:40 דרשה מרכזית * תפילת מעריב

הציבור מוזמן בברכת כתיבה וחתימה טובה

מודעה לשבת שובה בפורמט PDF